Litteraturlinjer

Martin

Erindringens omdrejninger

W.G. Sebald - Austerlitz og erindring

Winfried Georg Sebald var en tysk forfatter, der desværre som 57-årig kørte ind i døden i sin bil i England i 2001.

Han blev i sin aktive forfatterkarriere betragtet som en meget seriøs kandidat til Nobelprisen i Litteratur.

Han brød igennem med bogen Austerlitz, hvori vi følger Jacques Austerlitz’ færd frem mod en fast forståelse af sin identitet og sit tilhørsforhold i en tid, hvor Europa led under glemsel og frygt.

Endvidere er det værd at nævne, at man som dansker får mulighed for at fordybe sig i Saturns Ringe samt i Højde. Skræk og Luftkrig og litteratur.

Sebald var meget engageret i litteratur, han studerede tysk og engelsk litteratur i Tyskland og videre som lektor i Manchester, og han har sidenhen skrevet en ph.d.-afhandling om Alfred Döblin.

Det er et genkommende træk, at hans værker arbejder meget minutiøst og koncentreret med erindring og med glemsel, herunder såvel den personlige som den kollektive, mens han også arbejder med forfald i samfundet, hvor han her giver plads til trauma og til fysiske skader.

Krig og bombardementer spiller en stor rolle i forfatterskabet, og han har skrevet essays derom.

Han var meget bevidst om sin skrivestil, og han havde hang til arkaisk sprog, gav sig tid til at udvikle en handling, gerne gennem atypiske sætningskonstruktioner og gamle vendinger. Han kunne lide at værne om sproget, og i Austerlitz bliver det meget tydeligt, eftersom han her bruger lige nøjagtig den plads, pågældende sætning kræver – 9 sider!

Hans inspirationskilder er få og til at få øje på: Jorge Luis Borges og Franz Kafka.

Han var en meget velanset lærd, en intellektuel, der havde noget på hjerte, og vi kan glæde os over, at vi posthumt har hilst på ham.

© 2019 Litteraturlinjer