Pelargonie

Pelargonie - litteraturlinjer.dk

Titel: Pelargonie

Forfatter: Frederik Svindland

Forlag: Silkefyret

Sidetal: 95

Udgivelse: 2017

Blyantsbedømmelse: ✏️✏️✏️✏️

Det forlyder, at en pelargonie er en del af staudefamilien, der hører hjemme i Afrika, og at den kan håndtere såvel tørke som varme, men at det er frosten, når den bider, der er farlig.

Måske er det netop dén beskrivelse, der kan referere til titlen på Frederik Svindlands debutroman, som Forlaget Silkefyret har oversat og sendt ud til det danske læsepublikum.

Pelargonie.

Vi følger en ung dreng, der befinder sig bedst i varme og trygge omgivelser, for det er netop, når kolde, klamme erindringer griber ham, at han som en pelargonie er i fare for at knække sammen.

Det er heldigvis ikke let at udpege det sted og de omgivelser, den unge mand befinder sig i, idet der er en særdeles sanselig vekselvirkning på færde. På et tidspunkt har man som læser en god idé om, hvor vi er lokaliseret, og det næste øjeblik tager erindringens sus os med tilbage til en svunden tid, hvor indtrykkene er mange og ganske nuancerede hos hovedpersonen, der ikke er sen til at male med den poetiske pensel i sin beretning, hvor naturens righoldige perspektiver fremmes, og undertiden står det – som jeg læser det – skrevet mellem linjerne, at naturen rummer sin egen historie, sin egen verden, og at vi mennesker snarere er beboere i den og dermed underlagt den og ikke omvendt.

Det er betagende!

Billederne folder sig florlet ud, om end der er steder, hvor jeg synes, de bliver lidt for mange.

Titlen rummer et og andet. Handlingen er omskiftelig. Den er ikke altid tydelig og direkte aflæselig, idet den bølger som vinden, hid og did, frem og tit tilbage, og man skal således som læser købe præmissen om plotløs fauna og en fortælling uden decideret fikspunkt. Gør man det, kan man til gengæld læne sig tilbage og lade sætning for smuk sætning sætte sit spor, hvorigennem en personlig forståelse af fortællingen vil melde sig.

Læs mere fra Forlaget Silkefyret her.

 

Andre Litteraturlinjer:

Halfdan Pisket - Dansker-trilogien -. Forlaget Gladiator - Litteraturlinjer.dkJPGVelkommen til Amerika - Litteraturlinjer